Je PERSOONLIJKE GEGEVENS

zijn bij ons IN GOEDE HANDEN.

PRIVACYSTATEMENT
We zijn blij met jou als klant en willen dat je zeker weet dat jouw privégegevens bij ons in goede handen zijn. We gaan zeer zorgvuldig om met deze gevoelige informatie en willen hier zo transparant mogelijk in zijn. Daarom kun je hieronder lezen waar wij jouw gegevens precies voor gebruiken. Voor onze mammacare klanten gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg en dus voor onze dienstverlening. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Deze privacystatement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Veiligheid boven alles. Om jouw aankoopproces en herhalingsaankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Alle gegevens die je bij ons achterlaat, slaan we via een veilige SSL verbinding op in onze beveiligde database. Dit betekent dat slechts een aantal vertrouwenspersonen toegang hebben tot deze database. Wie dus niets met jouw gegevens te maken heeft, kan hier ook niet bij. We beloven je plechtig dat we de informatie alleen intern gebruiken en dat er zonder jouw toestemming of andere wettelijke grondslag niets wordt doorgespeeld aan derden voor commerciële of andere doeleinden.

Nu vraag je jezelf natuurlijk af hoe dat zit met gegevens waar altijd een derde partij bij betrokken is, zoals betaal- of adresgegevens. Deze informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en is er alleen om onze dienstverlening voor jou te optimalisen. Deze informatie wordt ten alle tijden versleuteld verzonden. Wij werken samen met partijen die werken volgens de internationale veiligheidsstandaarden en leggen al onze samenwerkingen nadrukkelijk vast met een verwerkersovereenkomst.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid of een 2-laagsverificatie op al onze systemen. • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. • Wij maken back-ups van je persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wat weten jullie van mij?

Wij hebben informatie van je nodig op basis van gerechtvaardigd belang. Dit klinkt chique, maar is eigenlijk vrij simpel. We zijn namelijk een webshop en winkel vol mooie producten. Die willen we liever niet voor onszelf houden. We moeten dan natuurlijk wel laten weten dat we er zijn en daarom maken we gebruik van direct marketing. We hebben gegevens van je nodig om jouw bestelling succesvol bij je af te leveren, hiermee vragen we je nadrukkelijk akkoord te gaan als je een bestelling in onze webshop plaatst. Om met elkaar in contact te blijven over ons aanbod en service vragen we informatie van je om je ook na je aankoop nog te kunnen bereiken. Zo hopen we dat je met veel plezier nog eens een aankoop bij ons doet. Ook hiervoor vragen we natuurlijk wel eerst om je toestemming. Om precies te zijn gaat het om de volgende informatie:
• Voor & achternaam: we willen je graag persoonlijk aan kunnen spreken.
• Adres en woonplaats: de postbezorger moet natuurlijk wel weten waar hij die mooie lingerie en badmode af moet leveren.
• E-mailadres: via jouw e-mailadres kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling en kun je jezelf abonneren op onze nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat je geen nieuwtje van Van der Burgh meer mist.
• Telefoonnummer: mocht het gebeuren dat we je snel moeten bereiken, willen we graag kunnen bellen of WhatsAppen. Zo hebben we nu eenmaal sneller contact dan via e-mail en worden eventuele issues nog sneller opgelost.
• Betaalgegevens: je bestelling betalen is noodzakelijk om tot uitvoering over te gaan en dit loopt via onze beveiligde betaalomgeving. We hebben je gegevens nodig om te kunnen koppelen met onze betalingspartners als iDeal, Visa of Mastercard, PayPal en Klarna. Uiteraard zijn we kritisch op onze partners. Zij tekenen er in een verwerkersovereenkomst om zich netjes aan onze privacyregels te houden.
• IP-adres: via jouw IP-adres kunnen we je herkennen op de webshop. Op deze manier onthouden we je voorkeuren op basis van jouw klikgedrag en kunnen we je een passend advies geven.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Dat is niet in één zin uit te leggen en daarom geven we hieronder een overzicht van wanneer we wat precies gebruiken. Het gaat om informatie die jij ons nadrukkelijk hebt gegeven toen je een bestelling plaatste en akkoord ging met de algemene voorwaarden en dit privacystatement.

Klantenservice
Je kunt ons bereiken via telefoon, mail, Twitter, Facebook en WhatsApp. Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, bewaren we je gegevens en maken we aantekeningen in ons systeem. Op deze manier zorgen we ervoor dat je jouw verhaal niet twee keer hoeft te vertellen en komen we sneller tot de juiste oplossing. Jij helpt ons dan weer om onze service te verbeteren, want we leren veel van jou.

Nieuwsbrieven
Je kunt je bij ons inschrijven voor onze nieuwsbrief @burghlingerie.nl die we zo persoonlijk mogelijk maken. Op deze manier blijf je op de hoogte van de laatste trends die bij jou passen en weet je alle acties en nieuwtjes rondom Burghlingerie. Mocht je jezelf ingeschreven hebben, maar wil je liever niet meer op de hoogte gehouden worden? Meld je dan af via klanten@burghlingerie.nl of de uitschrijflink in de mail.

Winacties
Als je mee wilt doen met een van onze winacties kan het zijn dat we vragen naar je naam, adres en/of e-mailadres of social media account. Op deze manier kunnen we je bereiken als jij een van de gelukkige winnaars bent en meten we ook gelijk de response op onze acties. Zo kunnen we een volgende actie alleen nog maar leuker maken voor je.

Persoonlijke beleving
We willen je graag voorzien van een passend advies en daar moeten we je iets beter voor leren kennen. Om persoonlijke aanbiedingen te kunnen geven, onthouden we je online gedrag en weten we waar je vandaan komt. We kijken hiervoor naar cookies en je IP-adres, maar ook naar wat je eerder bij ons gekocht hebt.

Optimalisatie
Wij doen er alles aan om jou een ultieme shopervaring te bieden, maar helaas zien we niet altijd of dit gelukt is. Het is mogelijk dat we jouw gegevens vragen om deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deelname is niet verplicht, maar het helpt ons wel erachter te komen hoe wij onze service nog beter kunnen maken of er voor kunnen zorgen dat onze collectie nog beter op jouw wensen aansluit. Je privacy staat hierin voorop, ook als we vragen of een extern bureau het onderzoek voor ons uit wil voeren. Zij tekenen er in een vewerkersovereenkomst voor zich netjes aan onze privacyregels te houden.

Fraudepreventie
Het liefst geloven we dat iedereen 100% te vertrouwen is, maar helaas kunnen we daar niet vanuit gaan. We doen er alles aan om het te voorkomen, maar soms zijn we genoodzaakt om (potentiële) fraude te onderzoeken en tegen te gaan. Als het foute boel is, zijn we genoodzaakt om je gegevens te overhandigen aan overheidsinstanties.

Mammacare
Voor onze mammacareklanten gelden aanvullende wettelijke voorwaarden. Wij moeten ten alle tijden je dossier kunnen controleren en identificieren (legitimatieplicht) voor overleg met, of verslag aan je huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten onze praktijk (alleen na je toestemming). • Voor doelmatig beheer en beleid. • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • Opstellen en uitvoeren van het voor jouw op maat gemaakte behandelplan. • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten. • Onze praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met je zorgverzekering, bijvoorbeeld declaratie van de behandeling. • Voor de financiële administratie en overige administratie. Bijvoorbeeld bij het uitblijven van een betaling en de communicatie hierover met het incassobureau. Of voor een uitnodiging voor deelname aan een enquête.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: • Gebruikmaking van onze Mamma care diensten. Wij hebben deze informatie nodig om je Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) goed te vormen en bij te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze mammacareadviseuse de volgende persoonsgegevens van je vragen:

1. Voorletters 2. Voornaam 3. Tussenvoegsel 4. Achternaam 5. Burger Service Nummer (BSN) 6. Geslacht 7. Adres 8. (Zakelijk) Telefoonnummer 9. (Zakelijk) E-mailadres 10. Mobiel nummer 11. Huisarts 12. Polisnummer zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering 13. Legitimatiegegevens 14. Bankrekeningnummer 15. Gegevens van belang voor de behandeling

 

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Jouw gegevens bewaren en gebruiken doen we natuurlijk niet langer dan nodig is. Na bepaalde tijd verwijderen we je gegevens of anonimiseren ze. Bepaalde data hebben we namelijk nog nodig voor interne analyses of rapportages op basis van wettelijke grond. Onze bewaartermijnen zijn als volgt:

• Alle aankoopgegevens (naam, adres, ordernummer en product) bewaren we 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen naar de
belastingdienst.

• E-mail, Whatsapp, Facebook, Instagram en Twitterberichten met onze klantenservice bewaren we op basis van gerechtvaardigd belang.

• Als je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming net zolang totdat je aangeeft geen nieuwsbrief meer te
willen ontvangen.

• Gegevens rondom fraude bewaren we zolang als dat het nodig is. Niet leuk, maar we kunnen niet anders.

Aanvulling voor onze Mammacare klanten

• Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen jonger dan 16 jaar. Dit is ter beoordeling van onze mammacareadviseuse.

• Behalve de mammacareadviseuse die je behandelt, zijn er ook andere (interne) personen die toegang hebben tot je persoonsgegevens, welke in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere adviseuses in de winkel en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• Verwerking van bijzondere persoonsgegevens: Wij verwerken jouw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van onze dienstverlening: • gegevens over gezondheid • gegevens over gewicht • gegevens over trainingsdoelen gegevens via wearables (indien van toepassing)

• Wij gaan extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerken deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan medewerkers van Van der Burgh verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Alle medewerkers van Van der burgh hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van je lidmaatschap door ons verwijderd.

• Mocht je bijvoorbeeld gaan verhuizen en overstaappen naar een andere zorgpraktijk, is het belangrijk dat je nieuwe behandelaar op de hoogte is van je (medische) geschiedenis. Je (medische) geschiedenis staat in je klantendossier. Het is gebruikelijk dat wij in dat geval je dossier overdragen aan je nieuwe behandelaar. Wij doen dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je ons hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe behandelaar.

• Je medisch dossier wordt dan door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen of per zorgmail. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via een beveiligde e-mail, zoals zorgmail, aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn (bijvoorbeeld via Zorgmail).

• Een verzoek voor overdracht dient altijd schriftelijk te gebeuren. Meer informatie hierover treft je aan onder ‘Wat zijn mijn rechten?’.

Wat zijn mijn rechten?

Jij bent de baas over je eigen gegevens. Wil je jouw persoonsgegevens inkijken? Of wil je misschien iets wijzigen of laten verwijderen uit ons systeem? Geen probleem, dat is je goed recht. Je persoonlijke gegevens kun je opvragen bij klanten@burghlingerie.nl. Mocht je nog vragen hebben of wil je je gegevens definitief laten verwijderen, neem dan contact op met klanten@burghlingerie.nl of bel 0735226688.

 

Wie is er verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Wij zijn:

Burgh lingerie

De Driesprong 26

5241 TJ Rosmalen

KvK-nummer: 17191747

BTW-nummer: NL815968693B04

Aanvulling Mammacare

Overdracht van je klantendossier

Mocht je bijvoorbeeld gaan verhuizen en overstappen naar een andere zorgpraktijk, is het belangrijk dat je nieuwe behandelaar op de hoogte is van je (medische) geschiedenis. Je (medische) geschiedenis staat in je klantendossier. Het is gebruikelijk dat wij in dat geval je dossier overdragen aan je nieuwe behandelaar. Wij doen dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je ons hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe behandelaar.

Je medisch dossier wordt dan door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen of per zorgmail. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via een beveiligde e-mail, zoals zorgmail, aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn (bijvoorbeeld via Zorgmail).

Een verzoek voor overdracht dient altijd schriftelijk te gebeuren. Meer informatie hierover treft je aan onder ‘Rechten omtrent je gegevens’.

Heb je vragen?

      BEL ONS     073-5213027      

                Direct contact van 9.30u tot 17.30u

      klantenservice@burghlingerie.nl       

                Antwoord binnen een werkdag

      Vind ons op Facebook             

                Anwoord binnen een werkdag

14 + 11 =